Impressum

De meeste van de wereldwijde wetten en regelgevingen voor telecommunicatie schrijven voor dat websites die niet strikt privé of persoonlijk gebruikt worden een impressum moeten hebben dat aan de wet voldoet.

Eigenaar:
W.Helfrich Voergang 57 9205AW Drachten info@pro123.nl

Algemeen

Dit is de privacyverklaring van Pro123. In dit reglement laat Pro123 zien op welke manier zij dagelijks omgaat met persoonsgegevens en privacy. Deze verklaring heeft betrekking op alle online en offline gegevensverzamelingen van alle soorten persoonlijke gegevens. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Pro123 conformeert zich daarbij aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u gebruik maakt van de websites van Pro123 of anderszins persoonlijke informatie verstrekt, gaat u akkoord met deze privacyverklaring. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen. Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Pro123. In het geval van een website bezoek dient u zich ervan bewust te zijn dat Pro123 niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen ook al wordt deze link op onze website geplaatst.


Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die hieraan in de privacywetgeving worden gesteld.


Verzameling van persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Wij vragen niet meer gegevens van dan strikt noodzakelijk. De persoonsgegevens die door Pro123 kunnen worden verwerkt zijn: NAW-gegevens, telefoon, e-mail gegevens, geslacht, bankrekeningnummer(s), Social Media accounts, gebruikersgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Daarnaast, maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

Gebruik van persoonsgegevens

Pro123 kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • Wanneer u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan worden de persoonsgegevens gebruikt om de nieuwsbrief naar de u toe te zenden.
  • Wanneer u een donatie doet, verwerkt Pro123 uw NAW en bankrekeninggegevens om uw donatie uit te voeren.
  • Wanneer u een bestelling doet, gebruikt Pro123 de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen.
  • Wanneer u Pro123 om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Pro123 de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
  • Wanneer u de website bezoekt, worden gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruikt voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze tentoonstellingen en diensten.
  • Wanneer u ons volgt op Facebook of Twitter is het voor Pro123 mogelijk uw profiel te bekijken. Wij bewaren gegevens die u op een externe social media site hebt geplaatst waartoe wij toegang hebben (zoals door u geplaatste recensies). Bij het plaatsen van gegevens online mag op de rechten van anderen geen inbreuk worden gemaakt (waaronder het recht op privacy) en dient u er zich van bewust te zijn dat anderen uw gegevens kunnen gebruiken, 'taggen' en/of opnieuw publiceren op een manier die u niet zou verwachten (ook op een manier die onwettig is). U begrijpt dat wij en anderen uw publiekelijk online geplaatste gegevens mogen gebruiken en opnieuw publiceren.


De verwerking van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde. Zonder deze verwerking kunnen wij geen contact met u onderhouden, u niet informeren en voor onze zakelijke klanten geldt dat u bijvoorbeeld niet kunt kopen op factuur. Ook als Pro123 de gegevens met toestemming heeft verkregen, mag u deze toestemming weer intrekken.


Inzage, Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens conform het bepaalde in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u van een van deze rechten gebruik wil maken kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij Pro123 middels e-mail info@pro123.nl of post W.Helfrich, Voergang 57 9205AW Drachten. Pro123 heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zal Pro123 laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij Pro123, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Onderaan iedere digitale nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Afmelden voor de nieuwsbrief is tevens mogelijk door een e-mail te zenden aan info@pro123.nl


Bewaartermijn

Wij vragen u niet om meer gegevens dan strikt noodzakelijk en bewaren deze niet langer dan nodig is voor de doeleinden zoals opgenomen in deze verklaring. Pro123 houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Pro123 heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Alle persoonsgegevens zijn opgeslagen in een database /Excel Sheet die uitsluitend toegankelijk is voor bestuursleden van Pro123, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Wij raden u aan voorzichtig te zijn bij het gebruik van het internet.

Doorgifte aan derden

Pro123 zal uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij:

  • doorgifte geschiedt aan een door Pro123 voor de in deze privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met wie Pro123 een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
  • Pro123 hiertoe is gehouden op grond van de wet.


Cookies en Google Analytics

Wij maken op deze website gebruik van cookies om u de beste gebruikerservaring te geven. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Pro123 maakt gebruik van cookies van Google om statistieken te verzamelen over het gebruik van onze website. Hiermee kunnen we de website vervolgens verbeteren voor uw gemak. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Voor meer informatie over de wijze waarop Google gebruik maakt van cookies, verwijzen wij u naar deze website: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Ook kunt u cookies na het bezoek aan de website van uw computer verwijderen. De manier waarop u cookies kunt uitschakelen of verwijderen verschilt per browser. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij u naar de helpfunctie van uw browser om de instellingen aan te passen.

Social media

Op deze websites zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij evalueren regelmatig ons privacy beleid. Dit kan leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt in mei 2018.